Mis on elu mõte?

Iga üks meist jätab pärandi. Olenemata kas ta tahab või ei, aga siia maailma jääb igast ühest pärant. Kui inimene on edukas jääb temast edukuse pärand. Kui inimene on laisk ning ei tee midagi jääb temast koorma pärand. Nii nagu kunstikust, kelle töödest ei saada tema eluajal aru, kuid peale tema surma tema maailma pilt justkui kanduks teistele üle või isegi teiste sisse. Samuti on inimese surm justkui pitser ja viimane lause testamendis, mille inimene maha jätab.

K: Mis on elu mõte?
V: Jätta siia selline pärand nagu sa tahad.

What is the meaning of life?

Every one leaves a legacy. Doesn’t matter if they want to leave it or not. Every one leaves a legacy to this world. If a person is successful they will leave behind a legacy of success. If a person is lazy they will leave behind a legacy of a burden. Like an artist who is rejected during his life time and is understood after his death. It is like his perception would be passed on to those who are left behind. Like vise a persons death seals his life and is the last sentence in the will that he leaves behind.

Q: The meaning of life?
A: To leave that kind of legacy you want.

What is homo ideology and why is it dangerous to society?

Homo ideology is a world view what puts one group higher in society then the rest. Due to forcing this world view on the society the group forcing it will repress the rest of the society.

Family is the cornerstone of the society. This smallest part of the society reflects the health of the society. Family consists of a man and a woman who are in wedlock and children who are born to that family. The society derives it’s order from the family. If the family respects and cares for each other then the society will also respect and care for each other. Social order reflects how the family works. Same applies vice versa.

If some thing else is formed next to the family and this formation does not consist of a man and a woman who are in a wedlock and the children who are born into this union, then the society is not capable of existing.  If a new base for the society is formed on the bases of the wants and needs of an individual then this pattern of thought is passed on to the social order of the society. This new society will no longer care and respect for the other members of that society. Because of this the society will be torn and even hostile.

That society will lose its unity and will start to self destruct. Eventually that society will stop existing. The void left by that society will be filled with members of a stronger and more united society.

 

Mis on homoideoloogia ja miks on see ühiskonnale kahjulik?

Homoideoloogia on maailmavaade, mis seab ühe grupi ühiskonna liikmed teistest kõrgemale.
Selle maailmavaate peale surumise tulemusena, muutub ühiskond selle grupi poolt rõhutuks.

Perekond on ühiskonna alus. Kõige väiksem ühiskonna osa, mille tervises kajastub ühiskonna tervis. Perekond koosneb abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest. Perekondlikest suhetest ja kombestikust lähtub isikute ühiskondlik korraldus. Kui perekonnas suhtutakse teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt suhtutakse ka ühiskonnas teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt. Ühiskondlikus korralduses on näha, kuidas toimib perekond. Sama kehtib ka vastupidi.

Kui pere kõrvale moodustatakse midagi muud. Kui see uus moodustis ei koosne enam abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest, siis ühiskond ei ole võimeline eksisteerima. Kui pere asemele moodustatakse uus alus, mis rajaneb enda tahte läbisurumisel, siis kandub see mõttemuster ka ühiskonda ning ühiskonna liikmed ei arvesta teiste ühiskonna liikmetega. See tõttu saab ühiskond olema lõhestatud ning lausa vaenulik.

Ühiskond kaotab ühtsuse ja hakkab ise ennast hävitama. Lõpuks see ühiskond lakkab eksisteerimast. Selle ühiskonna poolt jäetud tühimiku täidavad tugevama ja ühtsema ühiskondliku korralduse esindajad.