Põhimõtted ja protsessid

Elu kulgemise määravad protsessid ja põhimõtted. Milliste protsessidega sa kaasa lähed ja milliseid põhimõtteid sa ei ole nõus murdma. Protsessid viivad sind edasi, kuid põhimõtted hoiavad sind õigel kursil.

Elus tuleb ette olukordi, kus on väga raske vahet teha mustal ja valgel ning nende vahele jääval hallil. Eelnevalt paika pandud põhimõtted aitavad langetada õige otsuse, mida sa hiljem kahetsema ei pea.