Mis on innovatsioon?

Innovatsioon on kahe ja/või enama olemasoleva teenuse ja/või toote ühildamine üheks ja/või enamaks teenuseks ja/või tooteks.

Head näited on internetipank ja mobiilne parkimine. Mõlemal juhul on tegemist olemasoleva ressursi kasutamisega, et olemasolevat teenust paremaks teha. Midagi uut ei ole tekkinud. Seega midagi uut pole leiutatud, vaid on toimunud innovatsioon.