Mis on elu mõte?

Iga üks meist jätab pärandi. Olenemata kas ta tahab või ei, aga siia maailma jääb igast ühest pärant. Kui inimene on edukas jääb temast edukuse pärand. Kui inimene on laisk ning ei tee midagi jääb temast koorma pärand. Nii nagu kunstikust, kelle töödest ei saada tema eluajal aru, kuid peale tema surma tema maailma pilt justkui kanduks teistele üle või isegi teiste sisse. Samuti on inimese surm justkui pitser ja viimane lause testamendis, mille inimene maha jätab.

K: Mis on elu mõte?
V: Jätta siia selline pärand nagu sa tahad.

Mis on homoideoloogia ja miks on see ühiskonnale kahjulik?

Homoideoloogia on maailmavaade, mis seab ühe grupi ühiskonna liikmed teistest kõrgemale.
Selle maailmavaate peale surumise tulemusena, muutub ühiskond selle grupi poolt rõhutuks.

Perekond on ühiskonna alus. Kõige väiksem ühiskonna osa, mille tervises kajastub ühiskonna tervis. Perekond koosneb abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest. Perekondlikest suhetest ja kombestikust lähtub isikute ühiskondlik korraldus. Kui perekonnas suhtutakse teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt suhtutakse ka ühiskonnas teiste vastu arvestavalt ja lugupidavalt. Ühiskondlikus korralduses on näha, kuidas toimib perekond. Sama kehtib ka vastupidi.

Kui pere kõrvale moodustatakse midagi muud. Kui see uus moodustis ei koosne enam abielus mehest ja naisest ning sellesse perre sündivatest lastest, siis ühiskond ei ole võimeline eksisteerima. Kui pere asemele moodustatakse uus alus, mis rajaneb enda tahte läbisurumisel, siis kandub see mõttemuster ka ühiskonda ning ühiskonna liikmed ei arvesta teiste ühiskonna liikmetega. See tõttu saab ühiskond olema lõhestatud ning lausa vaenulik.

Ühiskond kaotab ühtsuse ja hakkab ise ennast hävitama. Lõpuks see ühiskond lakkab eksisteerimast. Selle ühiskonna poolt jäetud tühimiku täidavad tugevama ja ühtsema ühiskondliku korralduse esindajad.